POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu Osiedle Okrzei http://osiedleokrzei.pl/ w ramach twojachata.com.pl

I. Informacje ogólne

zapewnia bezpieczeństwo korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

szanuje prawo Użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.

dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych.

Serwis, w którym w głównej mierze prezentowane są informacje na temat działalności, ofert handlowych i usług świadczonych przez ADO oraz za pośrednictwem, którego można skontaktować się z Usługodawcą- gromadzi dane osobowych o Użytkowniku oraz realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób poprzez:

dobrowolnie wprowadzone danych osobowych w formularzach kontaktowych w tym celem kontaktu, poznania oferty itp;

dodawanie komentarzy, zawieranie umów, składanie reklamacji;

zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");

gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

ADO zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony i w celach statystycznych.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, formularzach zamówień, formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów:

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Usługodawca prowadząc Serwis zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu w szczególności kontaktu z Usługodawcą.

Poprzez formularz kontaktowy w Serwisie, może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

Nazwisko i imię Użytkownika;

Adres poczty elektronicznej;

Numer telefonu;

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

W odniesieniu do świadczenia usług przez ADO dane będą przetwarzane w celu:

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa:

Podanie danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych ADO do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach ADO, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ADO jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług ADO. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

V. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.:

Twoje dane mogą być także udostępnione innym podmiotom:

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody Użytkownika lub upoważnienia – w szczególności do naszych partnerów biznesowych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Google LLC (w tym Google ADS) oraz Facebook, Inc., dane osobowe mogą być przez te firmy udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)- stanowią o tym Polityki Prywatności tych serwisów- w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: Google, LLC oraz Facebook, Inc.

VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: twojachata.biuro@poczta.fm [4850051711] lub pisemnie na adres siedziby Spółki

Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Strona ADO, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics, Google Ads ADO korzysta z narzędzia Google Analytics i Google Ads zapewnianego przez Google LLC,. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

VIII. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Usługodawcę.

[Justyna B2] Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Usługodawcy są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Usługodawcę, właściciela Serwisu.

IX. Dodatkowe Informacje.

Usługodawca zamieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy.

Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług świadczonych przez Usługodawcę.

ADO nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. ADO będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu ADO, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem ADO.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.


X. Zmiana Polityki prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. W stosunku do Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach ADO bądź rozwojem funkcjonalności serwisów ADO będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikowi poprzez ogłoszenie na stronie serwisów ADO lub w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.